humangest

Noutati

28.06.2016
Cadrul legal principal este Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate – asiguratii - au dreptul, in conditiile ordonantei de urgenta, pe perioada in care au domiciliul ori resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente. Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1) din ordonanta de urgenta modificata, calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata. Existenta concediului medical se dovedeste prin prezentarea catre angajator a formularelor tipizate (duplicatul sau, dupa caz, a copiilor certificate de pe aceste formulare). Alineatul 2 al aceluiasi articol stabileste ca certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.   Depunerea certificatelor de concediu medical, cu respectarea procedurii anterior mentionate, asigura plata indemnizatiei in luna in care are loc, fiind practic o conditie pentru asigurarea platii intr-un termen in concordanta cu urgentele salariatului asigurat.   Depunerea certificatelor de concediu medical, cu depasirea termenului prevazut mai sus, nu determina stingerea dreptului asiguratului la indemnizatia aferenta, deoarece aceste inscrisuri fac dovada unei stari de fapt (incapacitatea de munca), nu a existentei unui drept (de a beneficia de indemnizatia de concediu medical). In concluzie, depasirea termenului de depunere a certificatelor de concediu medical nu poate echivala cu stingerea dreptului la indemnizatia aferenta.   Potrivit dispozitiilor art. 40 alin. (1) din ordonanta, in forma acestui act normativ pana la data modificarii sale prin O.U.G. nr. 68/2014, indemnizatiile puteau fi solicitate de catre beneficiar pe baza actelor justificative, in termen de trei ani de la data la care respectivul beneficiar era in drept sa le pretinda, insa aceasta posibilitate era conditionata, ca urmare a interpretarii coroborate a acestui articol cu dispozitiile art. 36 alin. (2) din acelasi act normativ, de depunerea de catre salariatul beneficiar a copiilor certificate de pe concediile medicale in datele de cinci ale fiecarei luni ce a succedat lunii in care a fost acordat concediul medical.   Odata cu publicarea in Monitorul Oficial nr. 803, la data de 4 noiembrie 2014, a O.U.G. nr. 68/2014, textul art. 40 alin. (1) din ordonanta a fost modificat, avand urmatorul continut: indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite.   In practica s-a stabilit ca nu se poate accepta producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului din cauza nerespectarii unor dispozitii legale de catre angajatul insusi. Astfel, salariatul nu poate pretinde plata unor drepturi derivand din contravaloarea indemnizatiei pentru incapacitate de munca, atat timp cat aceasta neplata are la baza propria sa conduita si are drept consecinta producerea unui prejudiciu in ipoteza platii, aferent intregii perioade solicitate, respectiv imposibilitatea recuperarii sumelor platite de la fondul de asigurari de sanatate, imposibilitate pentru care nu s-a probat ca angajatorul ar purta vreo culpa si care este urmarea neconformarii salariatului dispozitiilor legale mai sus precizate, in conditiile instituirii unui termen limita de 90 de zile si pentru platitorul indemnizatiei, termen in care acesta trebuie sa se adreseze Casei nationale pentru asigurari de sanatate in vederea recuperarii sumei platite cu acest titlu. Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii
17.06.2016
Compania Humangest Romania a fost infiintata in anul 2007 si este parte a grupului SGB Humangest Holding, grup cu capital integral italian. In prezent Grupul isi desfasoara activitatea in 40 de filiale in Italia si 1 in Romania. Humangest ofera servicii de: recrutare si selectie, leasing de personal, administrare de personal, salarizare, detasare de personal in strainatate, training, consiliere profesionala / outplacement si consultanta in domeniul resurselor umane. Linia principala de business – inchirierea de forta de munca in regim temporar – atat pe plan intern, dar mai ales catre Italia, a creat sute de noi locuri de munca. Din 2007 detasam in Italia, prin leasing temporar, specialisti sudori, lacatusi, soferi profesionisti , dulgheri, constructori, electricieni, etc. Humangest a livrat peste 1000 de angajati temporari catre companiile din Italia.   In Romania, salariul mediu pe economie este de circa 415 euro net (1.900 lei) pe luna, in timp ce in Italia acesta depaseste 1500 de euro pe luna, motiv pentru care romanii sunt in continuare interesati sa mearga sa lucreze in strainatate. Castigurile sunt mai mari cand vine vorba de soferi profesionisti, acestia fiind mai bine platiti in Italia, cu o medie a salariului de 1900 de euro pe luna. Fiind vorba de plasare temporara de personal, durata medie a unui prim contract pentru un angajat roman este de trei luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 24 luni. Pentru o aliniere la conditiile sociale si economice ale Uniunii Europene, la data de 25.01.2015 a intrat in vigoare Legea nr. 12/20.01.2015, prin intermediul careia prevederile art. 92 din Codul Muncii au fost completate cu 2 noi alineate. Prin aceste noi alineate se prevede in sarcina agentului de munca temporara obligatia de a asigura salariatului temporar un salariu care nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar. In ceea ce priveste remuneratia pentru un post de sofer profesionist, Humangest se aliniaza la nivelul salarial italian 3S aferent acestei pozitii, astfel contractele noastre de munca respecta legislatia in vigoare  (Legea nr. 12/20.01.2015). De asemenea, suntem la curent cu prupunerea de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii.  Humangest, autorizata ca Agentie de Munca Temporara si de catre Ministerul Muncii din Italia, sustine aceste propuneri deoarece asigura egalitatea din punct de vedere social si economic intre angajatii detasati si cei locali, promovand accesul la informatii referitoare la conditiile de munca aplicabile in statele membre UE, cat si asigurarea transparentei in ceea ce priveste remuneratia locala.
13.06.2016
Companiile pot oferi studentilor, elevilor, celor care au absolvit recent facultatea si oricarei alte persoane interesate, posibilitatea de a efectua practica prin care sa acumuleze experienta in domeniul de activitate al respectivelor companii. In acest mod, studentii desfasoara pe o durata determinata si relativ scurta (de obicei, vacanta de vara) o activitate intr-o companie, fara a fi angajati ai acesteia. Propriu-zis, participantul la un internship (“internul”) va observa ce presupune in mod concret activitatea pentru care el se pregateste teoretic la scoala sau facultate, care sunt noutatile in domeniu, acumuland cunostinte practice care-i vor fi utile in viitor. De regula, "internii" lucreaza fara a primi salariu sau alt fel de recompensa financiara. Compania, insa, poate decide sa le ofere, de la inceput sau dupa o perioada de activitate, un beneficiu financiar. Din nefericire, la acest moment, legislatia din Romania nu ofera o reglementare a internshipului. Totusi, legislatia noastra in vigoare reglementeaza cateva zone de activitate, asemanatoare internshipului, respectiv voluntariatul, practica elevilor si studentilor, ucenicia la locul de muncasi stagiul postuniversitar. a.Activitatea de voluntariat este reglementata de Legea nr. 78/2014. Potrivit acestei legi, "voluntariatul reprezinta participarea voluntarului, persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup." Oricand pe durata voluntariatului, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. b.Practica elevilor si studentilor este reglementata de Legea nr. 258/2007. Potrivit legii, practica este "activitatea desfasurata de elevi si studenti, in conformitate cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in cadrul programului de instruire." Practica elevilor si studentilor se organizeaza si se desfasoara pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei conventii, dupa caz, incheiata intre organizator (institutia de invatamant preuniversitar sau universitar) si partenerul de practica (o societate comerciala, o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana juridica ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarile cuprinse in nomenclatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor si elevilor). Durata practicii este cuprinsa in planul de invatamant, pe baza unei programe analitice sau a unui portofoliu de practica, intocmita/intocmit de institutia de invatamant a practicantului si este obligatorie. Pe perioada de practica, partenerul de practica il poate angaja pe practicant, pe baza unui contract de munca pe durata determinata, in care se mentioneazasi remuneratia, conform negocierii purtate de parti. c.Ucenicia la locul de munca este reglementata de Legea nr. 279/2005. Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale. d.Stagiile postuniversitare Efectuarea stagiului de catre absolventii de invatamant superior este reglementata de Legea nr. 335/2013. Potrivit legii, un absolvent de invatamant superior este posibil sa faca sau sa nu faca stagiu, dupa cum se angajeaza la un angajator care organizeaza stagii sau la unul care nu organizeaza. Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, incheind cu acesta doua contracte: un contract individual de munca si un contract de stagiu. Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii 
06.06.2016
Incepand cu data de 1 iulie 2016, parintii vor putea sa beneficieze doar de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani. Din aceeasi data, indemnizatia lunara, aferenta concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, va avea doar o limita minima si nu si o limita maxima. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor este modificata si completata de Legea nr. 66/2016, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304 din 20 aprilie si in vigoare incepand cu data de 1 iulie. Astfel, potrivit noii reglementari legislative, persoanele care, in ultimii doi ani anteriori nasterii copilului, au obtinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la trei ani, precum si de o indemnizatie lunara. Art. 2 alin. 1 din OUG nr. 111/2010 asa cum a fost modificata prin legea nr. 66/2016, defineste veniturile impozabile mentionate mai sus, respectiv: “venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal.” Cu privire la indemnizatia lunara, Legea nr. 66/2016 stabileste ca, aceasta va avea in continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, insa limita impusa este doar minima, nu si maxima, asa cum este la acest moment. Astfel, incepand cu 01 Iulie 2016, art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010 stabileste "Indemnizatia lunara prevazuta la alin. 1 se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, si nu poate fi mai mics de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata". Tinand cont de faptul ca incepand cu data de 1 mai 2016, cuantumul salariului minim brut pe tara este de 1.250 lei, indemnizatia acordata potrivit OUG nr. 111/2010 va avea incepand cu data de 1 Iulie 2016 un cuantum de minim 1.062,5 lei. De asemenea, tot de la 1 Iulie va fi mai mare si suma de bani acordata in plus pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere. Mai exact, parintele aflat in concediu de crestere va primi o indemnizatie majorata cu 1.062,5 lei pentru fiecare copil (incepând cu al doilea). Tot prin acelasi act normativ se stabileste ca parintii aflati in concediul de crestere, care vor opta pentru o revenire mai rapida in campul muncii, vor primi lunar un stimulent de insertie in cuantum de 50% din indemnizatia minima aferenta concediului, adica 531,25 lei. Legea nr. 66/2016 pastreaza posibilitatea ca oricare dintre cei doi parinti ai copilului sa poata cere efectuarea concediului de crestere a copilului si stimulentul de insertie. Persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (ori trei ani, in cazul copilului cu handicap) sau in plata stimulentului de insertie, precum si in concediu fara plata pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, la data de 01 Iulie 2016, vor putea beneficia de prevederile noii legi. Astfel, ei isi vor putea modifica optiunea in baza unei cereri si a actelor cu care se dovedeste suspendarea realizsrii veniturilor impozabile pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de doi ani (respectiv trei ani). Referitor la parintii aflati in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, modificarea cuantumului indemnizatiei lunare se va face din oficiu, in baza documentelor folosite la acordarea acestui drept. Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii 
16.05.2016
Prevederile art. 52 alin. 1 litera a din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, care reglementează dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare au fost declarate neconstituționale in data de 5 mai 2016. În motivarea acestei soluții, Curtea Constituțională a aratat că măsura suspendării contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile restrânge în mod nejustificat dreptul la muncă, consacrat în art. 41 alin. 1 din Constituția României. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională. De la data publicării Deciziei în Monitorul Oficial, prevederile art. 52 alin. 1 litera a din Codul muncii vor fi suspendate de drept pe o perioadă de 45 de zile calendaristice. În cazul în care, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu vor pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției, acestea vor înceta să producă efecte juridice. Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii

Ultimele tweet-uri

Ultimele stiri

ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Romanians-favorite-employers.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Lamurire-ICCJ---Constatarea-raportului-de-munca-in-ipoteza.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Decizia-de-concediere.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Candidati-cu-atitudine.jpg