Începând cu 1 ianuarie 2022, angajații nu vor mai putea primi salariul minim pe economie pe o perioadă mai mare de 2 ani

salariul minim pe economie in 2022

La finalul anului trecut a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 130/ 2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit acesteia angajatorii sunt obligați să mărească salariul persoanelor remunerate cu minimul pe economie, după o perioadă de doi ani.

Ce prevede Ordonanța de Urgență nr. 130/ 2021 legat de perioada maximă pentru care se poate plăti salariul minim

Publicată în Monitorul Oficial din 18 decembrie 2021, OUG 130/2021 aceasta stabilește că „Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată […] poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.”

Astfel, un angajat încadrat la 1 ianuarie 2022 cu salariul de bază minim brut pe țară poate primi această remunerație doar până la începutul anului 2024.

Ordonanța de Urgență nr. 130/ 2021 ART. XLVII se aplică și contractelor semnate anterior

 Conform textului Ordonanței ”(22) Prevederile alin. (21) se aplică şi pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.”

Dar, este important să precizăm că vom calcula cele 24 de luni începând doar din 1 ianuarie 2022. Perioadele anterioare acestei date, în care angajații au primit salariul minim, nu vor fi luate în considerare.

Care este procentul minim de creștere după această perioadă de doi ani?

Ordonanța nu prevede un procent minim obligatoriu de creștere după această perioadă de doi ani. Angajatorul decide, în funcție de performanțele angajatului și ale organizației, creșterile salariale.

În ce măsură prevederile Ordonanței de Urgență nr. 130/ 2021 legate de durata maximă pentru care un angajator poate plăti salariul minim de bază se aplică și Contractelor de Muncă Temporară?

Prevederile se pot aplica pentru salariații încadrați cu salariul de bază minim brut pe țară, care au contracte individuale de muncă cu o durată de peste 24 de luni.

Durata contractului de muncă temporară este de cel mult 36 de luni și depinde de durata misiunii pentru care este angajat salariatul. O misiune nu poate depăși 24 de luni, dar contractul de muncă temporară poate fi încheiat și pentru mai multe misiuni. Astfel, dacă misiunea are 24 de luni, contractul mai poate fi prelungit cel mult 12 luni.

Extras din Ordonanța de Urgență nr. 130/2021

ART. XLVII – După alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și alin. (2^2), cu următorul cuprins:

” (2^1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin.(1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți