Leasingul de personal – aspecte de reținut

leasing de personal

Leasing de personal, aceasta este soluția perfectă pentru companiile care înregistrează creșteri de activitate sezoniere sau în anumite locații, care sunt la început de drum și își doresc să își folosească eficient resursele, dar și să evite riscurile asociate angajărilor si raportărilor personalului temporar, dar și pentru companiile mijlocii și mari care au limitări de headcount.

Cuprins:

Despre serviciul leasing de personal

Munca prin agent de muncă temporar este reglementată în Codul Muncii, dar și prin HG nr. 1256/ 2011 și implică trei actori princiali:

– Agentul de muncă temporară: compania autorizată și înregistrată în REGISTRUL NAŢIONAL de evidenţă a agenţilor de muncă temporară care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi pentru a-i pune la dispoziţia altei entități (utilizatorul), pentru a lucra pe perioada stabilită în contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia;
– Utilizatorul: firma sau persoana fizică pentru care și sub supravegherea și conducerea căreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară;
– Salariatul de muncă temporară: cel care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea unei terțe părți, contractor al acestor servicii, respectiv utilizatorul.

În cadrul acestui parteneriat sunt încheiate două contracte:

– Contractul de muncă temporară, semnat între agentul de muncă temporară și salariat
– Contractul de punere la dispoziție semnat între agent și utilizator

Potrivit Codului Muncii utilizatorul are interesul de a acoperi necesarul de muncă temporară în vedereaexecutării unei sarcini precise și cu caracter temporar”. Angajații care vor desfășura aceste activități nu sunt salariații utilizatorului, ci angajații companiei de leasing de personal (agentul de muncă temporară).

Serviciul de Leasing de personal este soluția eficientă pentru organizațiile aflate în una dintre situațiile de mai jos:
– Înregistrează creșteri sezoniere de activitate care necesită un volum mai mare de personal
– Se află la început de drum sau au demarat un proiect al cărei evoluție nu poate fi cuantificată din perspectiva resurselor umane implicate
– Au limitări de headcount și nu pot efectua angajări suplimentare
– Desfășoară un proiect pe o perioadă limitată de timp într-o altă regiune/ țară

Avantajele leasingului de personal se traduc în acces rapid și facil la forță de lucru calificată și evaluată, reduceri de costuri și diminuarea timpului necesar pentru recrutarea candidaților potriviți, acces la servicii de consultanță în HR pe întreaga durată a contractului, specialiști care să gestioneze eficient aspectele legate de payroll și administrare de personal.

Care este perioada maximă pentru misiunea de muncă temporară?

Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate depăşi o perioadă de 36 de luni.

Ce se întâmplă în situația în care se schimbă Agentul de Muncă Temporară în timpul derulării unei misiuni de muncă temporară?

Legea prevede ca misiunea de muncă temporară poate merge până la maxim 36 luni. Modificarea agentului de muncă temporară (a angajatorului) nu modifică în niciun fel durata misiunii. Așadar, dacă după 12 luni de misiune temporară utlizatorul decide să schimbe agentul de muncă temporară, misiunea va continua fără modificări pentru o perioadă de până la 24 de luni.

Obligațiile utilizatorului

Conform normelor în vigoare, utilizatorul salariaților temporari are următoarele obligații:
– Să asigure salariaților temporari egalitate de șanse cu ceilalți angajați cu contract pe durată nedeterminată și să informeze salariații temporari cu privire la oportunitățile de lucru deschise.
– să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariații săi;
– să pună la dispoziția reprezentanților salariaților informațiile cu privire la utilizarea salariaților temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forței de muncă;
– să asigure salariaților temporari aceleași drepturi cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum și de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului;
– să ofere și să prezinte informații exacte și reale privind utilizarea salariaților temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților, înființați potrivit legii, solicită situația încadrării personalului propriu.

Codul Muncii stabilește clar principiul egalității de tratament între salariații temporari și salariații proprii ai utilizatorului

Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia.

Aceasta implică și faptul că salariul angajatului temporar care prestează o activitate similară unui angajat permanent va primi o remunerație similară.

În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă și care prestează aceeași muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului„, menționează Codul muncii.

Încălcarea principiului egalității de tratament al salariaților temporari pot fi sancționate cu sume cuprinse între 2.000 lei și 3.000 lei, pentru încălcarea condițiilor de bază de muncă și de angajare și cu sume cuprinse între 5.000 lei și 10.000 lei, în cazul în care compania  utilizatoare nu respectă, parțial sau total, măsurile impuse de inspectorii de muncă, ca urmare a unei inspecții.

Cine plătește salariul, contribuțiile și impozitele salariatului temporare?

Pe toată durata misiunii salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de muncă temporară. Acesta este stabilit prin negociere directă cu agentul de muncă temporară și nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Agentul de muncă temporară este cel care reține și virează toate contribuțiile și impozitele datorate de salariatul temporar Statului.

În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile privind plata salariului și cele privind contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, iar agentul de muncă temporară nu le execută, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar.

Cine este autorizat să furnizeze servicii de muncă temporară?

Autorizarea Agenților de Muncă temporară se face de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale la propunerea agențiilor teritoriale pentru prestații sociale în a căror rază teritorială își au sediul.

Pentru a obține această autorizație, agentul de muncă temporară trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în H.G. nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

În vederea obținerii autorizației de funcționare ca agenți de muncă temporară, persoane juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să fie persoane juridice constituite potrivit legii și să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN 7820”;

– să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

– să nu figureze în evidențele cazierului fiscal cu fapte sancționate de reglementările financiare, vamale și nici cu cele care privesc disciplina financiară;

– să nu fi fost sancționate contravențional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislației muncii, comerciale și fiscale; contravențiile cu privire la care există o acțiune pe rolul instanțelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data soluționării cererii de autorizare s-a pronunțat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

– să constituie o garanție financiară în cuantum care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe țară.

Toți furnizorii autorizați sunt înregistrați ulterior în REGISTRUL NAŢIONAL de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi.

Pentru mai multe detalii privind munca temporară, servicii outstanding de HR și informații utile din piață, vă stăm cu drag la dispoziție. Nu ezitați să ne scrieți la adresa sales@humangest.ro

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți