Leasingul de personal

Leasingul de personal se regăsește în Codul Muncii sub sintagma „munca prin agent de muncă temporară.” Prin această formă de colaborare Humangest este angajatorul, iar beneficiarul achită doar punerea la dispoziție a salariaților temporari. Vă puteți concentra pe ceea ce este relevant pentru business lăsând în grija noastră administrarea personalului temporar, calculul salarial, recrutarea noilor angajați, precum și orice riscuri consumatoare de timp și resurse.

Ce este și cum funcționează leasingul de personal?

Leasingul de personal este o solutie flexibilă și eficientă pentru a acoperi nevoia de personal în perioade de vârf ale activității sau pentru înlocuirea temporară a unor angajați. Numit oficial muncă temporară acesta reprezintă activitatea prin care o companie de resurse umane pune la dispoziția unei firme din alt domeniu, personalul calificat de care aceasta din urmă are nevoie pentru o anumită perioadă. Personalul care funcționează pe acest principiu nu este angajat direct al companiei pentru care presteaza servicii, ci al companiei de resurse umane.

Serviciile de leasing de personal sunt, totodată, utilizate pentru optimizarea costurilor operationale și pentru încadrarea în fondul de salarii disponibil sau headcount. Beneficiați astfel de flexibilitate în relațiile contractuale cu angajații de care compania dispune pentru perioade limitate de timp și aveți posibilitatea, ulterior, să le oferiți un job permanent în functie de necesitățile interne.

Când poate fi utilizat Leasingul de Personal?

 • Pentru perioada de probă a unor angajați și/ sau înlocuirea temporară a altora (pentru perioda concediului de maternitate, medical, odihnă, studii etc.);
 • Când este dificil de prognozat evoluția producției sau volumul viitor de muncă, leasingul de personal poate asigura confort și siguranță în privința costurilor cu personalul;
 • Când angajații permanenți nu mai pot face față cerințelor pieței în acel moment (momente de vârf în activitate);
 • Când firma este în curs de înființare sau nu are entitate legală în România;
 • Pentru asigurarea necesarului de angajați peste schema de personal existentă.

Avantajele acestui serviciu

 • Accesul rapid la forță de muncă preselectată și calificată, reducerea costurilor și a timpului pentru găsirea oamenilor potriviți;
 • Accesul la servicii de consultanță fiscală și dreptul muncii;
 • Evidența și administrarea personalului, asigurarea documentației și a procedurilor administrative;
 • Calcularea, plata salariilor și a concediilor (medicale, de odihnă etc.), declarațiile lunare către asigurările sociale;
 • Garanție permanentă pe toată perioada derulării contractului de leasing de personal;
 • Posibilitatea de a angaja persoana la sfârșitul perioadei de leasing fără alte costuri suplimentare;
 • Focus pe activitatea de bază;
 • Costuri predictibile și transparente.

Ce tipuri de servicii de muncă temporară pot fi accesate prin intermediul Humangest?

Candidații au fost selectați, însă nu puteți gestiona intern toate aspectele administrative care țin de angajarea acestora

În acest caz Humangest poate prelua angajații pe statul propriu de plată și se poate ocupa de  întreg procesul de administrare de personal și payroll: redactarea și semnarea contractelor de muncă, înregistrarea în Revisal, înregistrarea modificărilor din contract, calculul salarial, raportarea și plata asigurărilor, salariilor și taxelor, furnizarea tuturor documentelor solicitate de angajații temporari, precum și raportările periodice.

Este necesară recrutarea candidaților pentru rolurile deschise

În acest caz, Humangest se va ocupa și de recrutarea candidaților, urmând ca, la finalizarea procesului să preia respectivii angajați pe statul propriu de plată și să deruleze toate formalitățile pe care angajarea acestora le presupune.

Angajatul va figura pe statul de plată Humangest, iar obligatiile legale față de acesta sunt responsabilitatea Humangest. Activitatea companiei client continuă nestingherită, rentabil și fără risc.

CONTACTAȚI-NE PENTRU O OFERTĂ PERSONALIZATĂ