69 de meserii noi, introduse în COR la începutul acestui an

meserii noi

Luna aceasta Clasificarea Ocupaţiilor din România a suferit modificări, în urma introducerii mai multor meserii noi, conform noilor tendințe de pe piața muncii. De asemenea, există și schimbări în sens invers, ca urmare a mutării ocupațiilor care nu se mai practică în prezent în așa numita grupă reziduală.

Schimbările vin ca urmare a apariției în Monitorul Oficial a două ordine comune ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Institutului Național de Statistică.

Cele două inițiative de reorganizare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR) sunt reprezentate de Ordinul MMSS și INS nr. 38/82/2022 și Ordinul MMSS și INS nr. 37/83/2022. Printre cele 69 de ocupații nou introduse se regăsesc job-uri ca expert în securitate cibernetică, arhitect de interior, consilier filosofic, barman preparator de cafea (barista), stilist extensii gene sau degustător de cafea. Meseriile care nu mai sunt de actualitate includ poziții ca inspector telegrame, pâslitor, telexist, topitor in și cânepă, șef vagon poștal, carbonizator textile, decapsulator, etc. Acestea au fost introduse în grupa reziduală, existând însă varianta de reactivare la solicitarea companiilor angajatoare, dacă va fi cazul.

Ultima modificare a COR datează din luna octombrie a anului trecut, când în nomenclator au fost introduse 65 de noi ocupaţii, iar alte 62 au fost eliminate.

CUPRINS

Ce spune Ordinul 37/ 83

Ordinul nr. 37/83 al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 140 din 10 februarie 2022.
Art. 1. — (1) Se aproba Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prezenta procedura se aplica pentru grupele majore 1—9 din structura Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor — ISCO 08, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor — ISCO 08, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 22 iulie 2002.
Art. 3. — Documentatiile depuse la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania.

ANEXA – PROCEDURA de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania 

Art. 1. — (1) Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea si evidenta informatiilor referitoare la ocupatiile practicate in cadrul economiei nationale.
(2) COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor.
(3) COR poate genera si alte clasificari si liste de ocupatii, specializate pe domenii de activitate.
Art. 2. — COR indeplineste urmatoarele functii:
a) asigura informatii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea fortei de munca;
b) satisface cerintele de agregare si detaliere in functie de scopul cercetarilor statistice;
c) faciliteaza identificarea unitara a ocupatiilor din Romania;
d) asigura un cadru de referinta care permite compararea datelor statistice privind piata muncii din Romania;
e) asigura interpretarea unitara a datelor statistice de catre toti utilizatorii;
f) asigura comparabilitatea cu datele statistice internationale.
Art. 3. — (1) COR se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite in continuare utilizatori.
(2) Utilizatorii au urmatoarele atributii:
a) sa foloseasca COR in toate cazurile in care transmit sau acorda acces la informatie altor organizatii;
b) sa informeze organizatia care intretine COR cu privire la anomaliile si incidentele intervenite in exploatare;
c) sa dezvolte liste de ocupatii specifice domeniului de activitate cu respectarea, in mod obligatoriu, a corespondentei informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat in COR conform structurii COR;
d) sa solicite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR.
(3) Utilizarea codurilor COR in scopuri specifice de catre utilizatori revine in intregime in responsabilitatea acestora.

LISTA COMPLETĂ A NOILOR MESERII COR 2022

ANEXA Nr. 1 – LISTA ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale care modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania ?— nivel de ocupatie (sase caractere)

Denumirea ocupatiei si codul COR aferent
1. administrator de securitate in domeniul TIC – 252908
2. analist comportamental – 226927
3. analist de afaceri – 242120
4. analist de afaceri in domeniul TIC – 251102
5. analist in servicii si politici de sanatate – 242233
6.analist testare software- 351108
7. aranjor muzica – 265245
8. arhitect de interior – 216111
9. arhitect de sistem in domeniul TIC – 251104
10. artist multimedia – 265111
11. asistent medical specializat – 222102
12. auditor de securitate cibernetica – 252906
13. barman preparator de cafea (barista) – 513203
14. chimist analist – 211312
15. compozitor muzica de film/teatru – 265240
16. compozitor muzica electronica – 265241
17. compozitor muzica publicitara – 265243
18. compozitor muzica sacra – 265242
19.compozitor muzica usoara/pop – 265239
20. conducator formatie muzicala – 265248
21. consilier de stat – 111241
22. consilier filosofic – 263311
23. consultant de securitate cibernetica – 252907
24. consultant muzical – 265256
25. degustator de cafea – 751502
26. dezvoltator de sisteme in domeniul TIC – 251105
27. director import export cafea, ceai, cacao si mirodenii – 132456
28. director pentru relatia cu investitorii – 121920
29. dirijor ansamblu vocal bisericesc – 265249
30. documentarist muzica – 265255
31. emailator manual/artizan – 731607
32. etnomuzicolog – 265258
33. expert in criminalistica informatica – 252909
34. expert in investigatii digitale – 252905
35. expert in prajirea cafelei – 214537
36. expert in securitate cibernetica – 252904
37. expert surse deschise – 252902
38. inginer biomedical – 214957
39. inginer foraj – 214658
40. inginer horticultor – 213230
41. inginer in productia alimentara – 214142
42. inginer mentenanta si reparatii – 214143
43. inginer punere in functiune – 214958
44. inginer specialist in robotica – 214959
45. inginer sudor – 214496
46. manager analiza de business in domeniul TIC – 251103
47. manager de securitate sisteme informatice – 252910
48. manager transformare digitala – 242119
49. mediator muzical – 265251
50. muzician jazz – 265246
51. ofiter de politie penitenciara – 242905
52. operator macinare cafea – 816055
53. operator prelucrare cafea – 816054
54. orchestrator – 265244
55. producator muzical – 265250
56. profesor-antrenor – 235923
57. psalt – 265247
58. realizator muzical – 265254
59. redactor muzical – 265252
60. reporter muzical – 265253
61. specialist digitalizare – 242118
62. specialist in pregatire fizica – 235924
63. specialist in reciclarea deseurilor – 214312
64. specialist in securitate cibernetica pentru sisteme automatizate de comanda-control – 252903
65. specialist muzicologie bizantina/gregoriana – 265257
66. specialist pentru relatia cu investitorii – 241272
67. specialist tehnologia alimentelor – 214538
68. stilist extensii gene – 514211
69. tehnician ergonomist – 325729
IMPORTANT
Se muta ocupatia expert achizitii publice din grupa de baza 2149 Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare in grupa de baza 2421 Analisti de management si organizare la codul 242116.
Se muta ocupatia analist resurse umane din grupa de baza 3333 Agenti de recrutare si contractori in grupa de baza 2423 Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal la codul 242325.
Se muta ocupatia critic muzical din grupa de baza 2642 Jurnalisti in grupa de baza 2652 Muzicieni, cantareti si compozitori la codul 265231.
Se redenumeste ocupatia copiator note muzicale ca tehnoredactor partituri si pastreaza acelasi cod 265217 in grupa de baza 2652 Muzicieni, cantareti si compozitori.
Se redenumeste ocupatia inspector/referent resurse umane ca referent resurse umane si pastreaza acelasi cod 333304 in grupa de baza 3333 Agenti de recrutare si contractori.

MESERII ELIMINATE DIN COR 2022

ANEXA Nr. 2 – LISTA ocupatiilor care nu mai sunt practicate in cadrul economiei nationale si se elimina din cuprinsul Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere)
1. operator curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi – 313112
2. stantator de filme – 352117
3. operator truka – 352118
4. teletipist – 413105
5. telexist – 413106
6. reditionar – 432318
7. inspector telegrame – 441207
8. sef vagon postal – 441212
9. taietor garnituri de carde – 721428
10. masinist mecanic la confectionare garnituri carde – 721429
11. confectioner ferodouri – 722109
12. caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane – 731203
13. ceruitor de piastrine pentru acordeoane – 731204
14. rasnitor smalt – 731410
15. formator tuburi spectrale – 731506
16. galvanotipist – 732107
17. corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco) – 732108
18. turnator valuri – 732116
19. fasonator produse din azbociment – 811402
20. preparator pasta de azbociment – 811405
21. tratamentist produse din azbociment – 811406
22. confectioner garnituri din azbest – 811410
23. preparator ferodouri – 813132
24. finisor universal ferodouri – 813133
25. decapsulator – 815101
26. decuscutor – 815102
27. topitor in si canepa – 815103
28. melitator in si canepa – 815104
29. innobilator in si canepa – 815105
30. scuturator in si canepa – 815106
31. lucrator in bataje (batator) – 815107
32. destramator – 815108
33. carbonizator textile – 815109
34. scuturator – 815110
35. scuturator – 815114
36. zdrobitor si uleiator textile – 815115
37. operator masini puitoare – 815116
38. formator manusi fibre liberiene – 815117
39. montator la lipit ace – 815118
40. curatitor-slefuitor garnituri carde – 815119
41. cilindror in filatur – 815120
42. disponent in filatur – 815121
43. pregatitor gogosi de matase (fierbator) – 815122
44. prelucrator fire de matase din gogosi (filator) – 815123
45. innodator fire de matase naturala – 815124
46. finisor fire de matase naturala – 815125
47. prelucrator deseuri gogosi de matase naturala – 815126
48. snuruitor Jaqard – 815203
49. operator canelator – 815206
50. paslitor – 815213
51. confectioner polizoare din pasla – 815214
52. operator piuar – 815418
53. operator scamosetor – 815419
54. naphtolator la imprimerie – 815426
55. vaporizator la imprimerie – 815427
56. presator axe la cilindrul de imprimat – 815429
57. colector si sortator par – 816008
58. preparator ulei de copite – 816009
59. valorificator glande – 816012
60. preparator pepsina, cheag – 816013
61. filtrator-deshidratorist – 817214
62. confectioner tuburi cinescop – 821210

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți