Angajații pot lipsi până la 10 zile libere în situații neprevăzute

situații neprevăzute

Angajații a căror prezență este imediat necesară în cazul situațiilor neprevăzute determinate de boală sau accident în familie beneficiază anual de până la 10 zile libere, așa cum reiese din Codului muncii. Absentarea de la locul de muncă pentru situații neprevăzute sau urgențe familiale a fost reglementată de Legea 283/2022 la articolul 152^2 în Codul muncii.

Spre deosebire de zilele de concediu, liberele pentru situații neprevăzute trebuie recuperate de salariați, în concordanță cu acordului părților, iar salariul corespunzător acelor libere va fi acoperit la momentul plățiicelorlalte drepturi salariale aferente lunii în care au fost acordate absențele. Angajatul are obligația de a-i comunica în scris angajatorului absența în aceste cazuri, fiind totodată recomandat ca entitatea angajatoaresă dețină o procedură internă dedicate gestionării acestor situații.

Codul muncii acordă angajaților dreptul de a lipsi maximum zece zile anual de la locul de muncă în situațiile menționate anterior. Prevederea menționează că „Cele maximum 10 zile lucrătoare de absență într-un an calendaristic pot fi consecutive, având în vedere faptul că legiuitorul nu precizează ca acordarea acestora să se facă fracționat„, conform informării emise de Inspecția Muncii.

Drepturile angajatului în cazul situațiilor neprevăzute

Trebuie menționat faptul că aceste zile nu trebuie confundate cu concediile fără plată și nici cu liberele plătite în cazul evenimentelor familiale deosebite, care sunt prevăzute în regulamentele interne sau în contractelecolective de muncă. De asemenea, în comparație cu concediul de îngrijitor, salariații nu sunt obligați să prezinte angajatorului nicio hârtie doveditoare pentru a-și motiva absența.

Mai mult decât atât, în cazul acestui drept al salariaților, contractul de muncă nu se suspendă pe durata acestor zile de absență. Totodată, în această situație, zilele de absență nu vor fi înregistrate în Revisal deoarece perioada de muncă este recuperată, iar salariatul va fi trecut ca absent motivat.

situații neprevăzute

Recuperarea zilelor de absență

Recuperarea acestor zile libere se realizează printr-un acord între angajat și angajator, astfel încât pontajul trebuie să reflecte perioada absenței și încadrarea acesteia. Dacă angajatul recuperează acele zilele în afaraprogramului normal de lucru, atunci nu vorbim despre muncă suplimentară și astfel, nu va fi recompensată conform procedurii orelor suplimentare.

Pentru situațiile neprevăzute cauzate de boală sau accident în familie, recuperarea zilelor de absență este asemănătoare cu cea a zilelor libere acordate ca punte, întrucât sunt plătite de angajator.

În situația în care angajatorul consideră faptul că perioada respectivă nu poate fi recuperată, din motive precum programul fix al activității organizaționale, există două opțiuni:

  • Angajatul care lipsește nu este plătit, iar plata se realizează atunci când vor fi recuperate zilele de absență;
  • Angajatul a absentat, a fost plătit, dar se observă faptul că perioada respectivă nu a fost recuperată din vina salariatului. În această situație, angajatorul poate apela la prevederile A 256, alin. (1) din Codul muncii, invocând obligația salariatului de a returna sumele primite nejustificat de la angajator.

Această posibilitate este valabilă numai atunci când recuperarea zilelor de absență nu s-a putut realiza exclusiv din cauza angajatului.

 

Sursă foto: freepik.com

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți