Cum completăm în Revisal atunci când CIM începe sau încetează într-o zi nelucrătoare?

Revisal CIM zi nelucrătoare

Primul contact profesional dintre salariat și angajator este marcat de semnarea contractului individual de muncă care atrage după sine obligativitatea înregistrării elementelor CIM în Registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Ce este Revisal?

Revisal este denumirea aplicației informatice pusă la dispoziția angajatorilor de către Inspecția Muncii, pentru înființarea și completarea registrului general de evidență a salariaților, în conformitate cu prevederile HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Această aplicație, cu rolul de a asigura evidența elementelor esențiale ale contractului individual de muncă încheiat între angajator și salariat, permite înregistrarea de informații într-o bază de date proprie angajatorilor și transmiterea acestora către baza de date constituită la nivel național de Inspecția Muncii.

Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe pagina de internet a Inspecției Muncii, www.inspectiamuncii.ro, de către orice angajator, Registrul general de evidență a salariaților putând fi completat de către angajatori și cu ajutorul aplicațiilor informatice proprii de gestiune a salariaților. Aceste aplicații trebuie să cuprindă și să furnizeze elemente obligatorii similar aplicației informatice puse la dispoziție de Inspecția Muncii.

Cum completăm în Revisal atunci când data de start a CIM-ului este într-o zi nelucrătoare?

Codul muncii prevede, la art.16 alin.(2) obligația angajatorilor de a înregistra contractele individuale de muncă în registrul general de evidență a salariatilor (Revisal) anterior începerii activității. Această obligație, printre altele, condiționează începerea executării contractului individual de muncă, prestarea muncii și salarizarea ei.

HG 905/2017 nu face distincție între zilele lucrătoare și nelucrătoare, deci teoretic înregistrarea în registru și transmiterea sa pot fi făcute și în zilele nelucrătoare sau în sărbătorile legale, atâta timp cât persoana desemnată să realizeze aceste sarcini este în timpul programului de lucru.

Amenzi pentru primirea la muncă a unei persoane fără înregistrarea CIM în Revisal

Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului de muncă în Revisal cel târziu în ziua anterioară începerii activității reprezintă muncă nedeclarată și se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Revisal CIM zi nelucratoare

Cum este completat în Revisal atunci când CIM-ul încetează într-o zi nelucrătoare?

În acord cu prevederile HG nr.905/2017, art.4 alin.(1) lit.f) privind registrul general de evidență a salariaților, transmiterea în registru a datei de încetare a contractului individual de muncă se face „cel târziu la data încetării contractului individual de muncă /la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în condițiile legii, încetarea contractului individual de muncă”.

Iar conform art.181 alin.(2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atunci când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Zilele nelucrătoare sunt de regulă sâmbata și duminică, dar și sărbatorile legale, conform prevederilor Codului muncii.

Astfel, dacă data încetării contractului individual de muncă este într-o zi nelucrătoare, data încetării contractului de muncă se poate înregistra în Revisal și transmite la ITM cel târziu în prima zi lucrătoare care urmează.

Amenzi pentru netransmiterea datei încetării contractului individual de muncă în termenele prevăzute

Netransmiterea datei încetării contractului individual de muncă în termenele prevăzute mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 (art.8 alin.(2) lit.d) din HG nr.905/2017).

Revisal a fost actualizată la versiunea 6.0.9. în 10 aprilie 2023

Amintim că Revisal-ul a fost actualizat în 10 Aprilie 2023, iar cele mai recente modificări ale aplicației vizează aspecte precum actualizarea nomenclatorului COR în conformitate cu ordinele comune ale Ministerului Muncii și ale Institutului National de Statistică nr. 38/82/2022, nr. 644/351/2022, nr. 1.348/784/2022, nr. 1.364/1.383/2022 și nr. 1.988/1.527/2022, posibilitatea de înregistrare, la un angajator, a oricâtor contracte suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricăror contracte suspendate, indiferent de tipul de normă, a oricâtor contracte active cu timp parțial și a unui singur contract activ cu normă întreagă, pentru un angajat, actualizarea nomenclatorul „Naționalitate” din cadrul bazei de date a sistemului informatic Reges/Revisal pentru Marea Britanie, din stat UE în Stat terț, precum și corectarea afișării intervalelor de vechime în raportul per salariat în cazul contractelor încetate într-o versiune anterioară și reactivării în versiunea curentă, fiind evidențiate informațiile referitoare la reactivare.

Photo credit freepik

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți