Drepturile de care beneficiază salariatul detașat

salariatul detașat

Conform prevederilor Codului Muncii, noțiunea privind salariatul detașat face referire la „actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului”.

În acest sens, în legislația muncii au fost introduse anumite garanții și drepturi ale salariaților vizați de această calitate, astfel încât posibilitățile afectării aspectelor fundamentale ale CIM să fie limitate. În plus, și contractul colectiv de muncă (CCM) poate influența părțile semnatare, în funcție de aplicabilitatea sa asupra relației dintre angajat și entitatea care i-a dispus detașarea.

Trebuie menționat faptul că, în sectorul privat, remunerația și drepturile salariatului detașat nu sunt acoperite de o limitare legală, astfel încât acesta poate beneficia de drepturile mai favorabile. În același timp, salariatul nu poate refuza detașarea decât în cazul invocării unui motiv personal întemeiat, respectând astfel hotărârea unilaterală a angajatorului pentru maximum un an. O perioadă mai mică de un an poate aduce o prelungire a detașării pentru cel mult 6 luni, prin intermediul acordului părților.

salariatul detașat

Din punctul de vedere al drepturilor de care beneficiază salariatul detașat, acestea includ:

  1. Decontarea sau plata cheltuielilor de transport și cazare: În momentul detașării sunt stabilite toate aspectele privind plata sau decontarea acestor cheltuieli, întrucât nu se face distincție între locul de muncă impus unilateral și domiciliu/ reședința angajatului.
  2. Indemnizația de detașare este un drept necesar unui salariat care urmează să fie relocat, deoarece viața personală îi este influențată în aceeași măsură precum cea profesională, iar acest tip de indemnizație are rolul de a echilibra disconfortul generat de schimbarea locului de muncă. Se va avea în vedere și contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unității care a stabilit detașarea: „Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
  3. Conform Art. 11 din Codul Muncii, angajatul detașat beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, iar toate aspectele agreate se vor regăsi atât în CCM, cât și în CIM.
  4. Îndeplinirea integrală și la timp a obligațiilor de către angajator – Mai exact, angajatorul la care s-a dispus detașarea este obligat să respecte toate dispozițiile contractuale față de salariatul detașat și de angajatorul care a stabilit detașarea: „dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește toate obligațiile față de angajatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detașarea. ”.
  5. Salariatul detașat își poate cere oricând drepturile, în cazul în care angajatorii nu își îndeplinesc angajamentele, solicitând executarea silită a acestor obligații. Totodată, angajatul are posibilitatea de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori, dacă drepturile lui nu sunt respectate.
  6. Dreptul de a se întoarce la locul de muncă inițial – Salariatul detașat poate reveni la locul de muncă asumat la momentul încheierii CIM sau a actului adițional, dacă niciunul dintre cei doi angajatori nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

 

Sursă foto: freepik.com

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți