Normele de aplicare ale Legii prestatorului casnic au fost oficializate, iar începând cu 1 ianuarie 2024 acestea vor putea fi puse în aplicare

prestatorul casnic

În luna iulie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial HG 822/2022  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.

Aceasta stabilește modul în care vor fi achiziționate și preschimbate tichetele de activități casnice, precum și detaliile privind înscrierea acestora în registrul electronic.  Mecanismul, aplicabil începând cu 01.01.2024, va avea la bază remunerarea pe bază de tichete a muncii necalificate din gospodărie și un sistem electronic pe care Ministerul Muncii trebuie să îl achiziționeze în următoarea perioadă.

Normele stabilesc modul în care se vor achiziționa și preschimba tichetele de activități casnice, precum și cum se va realiza înscrierea în registrul electronic ce va fi înființat special pentru aplicarea acestei legi.

Cum sunt remunerați prestatorii casnici

Plata activităților casnice de către beneficiari nu se va face nici în numerar, nici prin plăți cu cardul, ci prin intermediul unor tichete de activități casnice. Acestea vor avea o valoare fixă pe care prestatorii le vor preschimba în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidentă a desfășurării activităților casnice.

Beneficiarii și prestatorii casnici vor fi înscriși în platforma electronică

Actul normativ prevede ca beneficiarii și prestatorii casnici să se înregistreze și să își creeze contul personal, individual sau prin intermediul personalului agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului București, agenții pentru ocuparea forței de muncă, la sediul acestora.

Platforma electronică ce va permite înregistrarea beneficiarilor și prestatorilor casnici, facilitând relațiile între utilizatorii tichetelor de activități casnice, precum şi între aceştia şi agenţiile pentru ocuparea forței de muncă, va fi operațională până la 31 decembrie 2023, iar Ministerul Muncii va achiziționa servicii de dezvoltare a sistemului informatic suport în acest sens.

prestatorul casnic2
 

Cum sunt asigurați prestatorii casnici în sistemul de sănătate?

Conform HG nr. 822/2022 pentru ca prestatorii casnici să fie asigurați la sistemul public de sănătate sau să își mențină acest statut, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor transmite caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București situația lunară cu prestatorii casnici care au preschimbat în bani, în luna anterioară raportării, cel puțin 85 de tichete de activități casnice.

Care sunt contribuțiile pe care trebuie să le achite prestatorul casnic

În acord cu Legea 111/2022, activitatea casnică este muncă necalificată.  Tichetele vor fi achiziționate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de muncă (ANOFM) de către angajatori, pentru fiecare tichet urmând să plătească 15 lei și nimic mai mult. Aceste tichete trebuie să aibă numele salariaților înscrise pe ele și vor fi supuse impozitării pe venit, impozit care trebuie reținut și virat de către angajator, dar fără a fi supuse plății contribuțiilor sociale obligatorii. De asemenea, angajatorii nu trebuie să achite contribuția asiguratorie de muncă pentru aceste tichete.

Lucrătorul casnic plătește din tichetul primit, impozit de 10% și contribuție la pensii de 25%. Aceste procente nu se vor aplica la valoarea întreagă a unui tichet, ci doar pentru jumătate din valoarea acestuia. Practic, din suma brută de 15 lei aferentă unui tichet, cât a stabilit legiuitorul că va fi tichetul din 2024, prestatorul încasează o sumă netă de 12,375 lei, iar diferența de 2,625 lei va merge la bugetul de stat. Lucrătorul casnic nu va fi automat asigurat în sistemul de asigurări, ci doar de la un anumit număr de tichete în sus, respectiv 85.

În ceea ce privește asigurarea de sănătate, în situația în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de sănătate, acesta dobândește calitatea de asigurat, fără plata contribuției, şi are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puțin 85 de tichete de activități casnice, respectiv 1.275 de lei.

Care sunt angajatorii care pot acorda aceste tichete

În acord cu actul normative care reglementează activitatea prestatorului casnic, sunt considerați angajatori, care pot acorda aceste tichete, aceeași care sunt prevăzuți și de Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, respectiv:

  • instituțiile publice centrale și locale;
  • operatorii economici deținuți integral sau majoritar de stat;
  • regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma de organizare și de proprietate;
  • instituțiile financiare și de credit;
  • organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;
  • organizațiile non-profit și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Important de reținut este că Legea 111/2022 va intra în vigoare din 1 ianuarie 2024 și, astfel, abia de atunci vor putea fi acordate aceste tichete prestatorilor casnici.

Photo credit freepik.com

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți