Ingineri pentru Nuclearelectrica

‼️ Perioada de înscriere pentru rolurile deschise în cadrul Nuclearelectrica s-a încheiat.

HUMANGEST RECRUTEAZĂ INGINERI entry-level pentru NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă

𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢
Nivel de studii – Superioare – absolvent cu diplomă de licență al unei facultăți tehnice în unul dintre domeniile/specializările enumerate mai jos:
              🔸 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii Informaționale;
              🔸 Ingineria Sistemelor;
              🔸 Inginerie Mecanică;
              🔸 Inginerie Electrică;
              🔸 Inginerie Energetică;
              🔸 Ingineria Instalațiilor.
🔸 Proaspăt absolvent sau cu experiență de 0-2 ani în domeniul în care au fost finalizate studiile;
🔸 Cunostințe de limba engleză tehnică – mínimum nivel mediu;
🔸 Cunostințe de operare PC;
🔸 Cunostințe de bază în domeniul tehnic al studiilor absolvite;
🔸 Bune abilități de comunicare;
🔸 Capacitatea de a lucra în echipă;
🔸 Capacitatea de a lucra sub presiune;
🔸 Calificarea în radioprotecție reprezintă un avantaj;
🔸 Orice autorizații/permise/atestate necesare desfășurării activității constituie un avantaj.
𝐏𝐫𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭ăț𝐢 ale rolului sunt:
🔸 Elaborarea și efectuarea programului de monitorizare a stării de sănătate a sistemelor/echipamentelor;
🔸 Activități specifice fiecărui departament sau specializări, dintre cele menționate mai sus;
🔸 Identificarea vulnerabilităților și a problemelor tehnice, gradarea și gestionarea acestora;
🔸 Dezvoltarea cunoștințelor despre proiectarea, construcția, funcționarea și/sau întreținerea echipamentelor mecanice;
🔸 Dezvoltarea programelor de întreținere preventivă/predictivă a sănătății;
🔸 Efectuarea inspecțiilor periodice în procesele în care sunt implicați;
🔸 Dezvoltarea capacității de argumentare logică, corectă, concretă și concisă, atât în scris cât și oral, atât în limba română, cât și în limba engleză, a punctelor de vedere tehnice;
🔸 Dezvoltarea capacității de analiza si sinteza a informatiilor tehnice;
🔸 Asumarea responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
🔸 Promptitudine in rezolvarea problemelor identificate in activitate;
🔸 Asigurarea functionarii sistemului/sistemelor din responsabilitate, in conditii de securitate nucleara si eficienta economica;
🔸 Asigurarea suportului tehnic solicitat;
🔸 Urmărirea realizării indicatorilor de performanță de proces și individuali specifici.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 26.01.2024.

Dupa expirarea termenului limita pentru depunerea candidaturilor, va fi analizat continutul dosarelor candidatilor inscrisi, urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (CV candidat, diploma de licenta). Candidatii ale caror candidaturi indeplinesc cerintele vor fi selectati pentru a participa la urmatoarele etape ale procesului de recrutare si selectie.

Va informam ca datele dvs cu caracter personal vor fi protejate in conformitate cu politica noastra de confidentialitate. Pentru informatii, va rugam sa accesati link-ul: https://humangest.ro/wp-content/uploads/2021/11/Politica-de-confidentialitate.pdf

Probele de concurs vor consta în:

🔸 Evaluarea dosarelor candidatilor – proba eliminatorie: proba consta in analiza informatiilor cuprinse in CV-ul fiecarui candidat, urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor minime prevazute in anuntul de recrutare. Candidatii care vor îndeplini cumulativ cerintele de ocupare a postului vor fi selectati pentru urmatoarea etapa a procesului de recrutare si selectie;

🔸 Evaluarea profesionala si pishologica – proba eliminatorie: proba consta in utilizarea unui test psihometric in acord cu profilul psihologic cautat. Pentru testele utilizate in evaluarea profesionala se va acorda un punctaj prestabilit. Fiecare candidat, in vederea trecerii in etapa urmatoare, va trebui sa intruneasca un minimum de punctaj. Primii 6 candidati vor merge mai departe in proces.

🔸 Interviul (fata in fata sau online) – proba este sustinuta in baza unui ghid de intrebari predefinit. Ghidul poate cuprinde intrebari privind experienta profesionala, proiecte derulate, realizari anterioare, cunostinte relevante pentru pozitie, abilitati, intrebari situationale etc. In functie de raspunsurile oferite de catre candidat, se va acorda un punctaj. Dupa finalizarea interviurilor cu toti candidatii, se va realiza o ierarhizare a acestora. Primii 2 candidati din ierarhie vor merge mai departe in proces.

🔸 Proba scrisa – proba eliminatorie: la această proba vor participa doar candidatii care au fost selectati in urma evaluarii dosarelor, evaluarii psihologice si interviului preliminar. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei (comisie formata din specialistii CNE Cernavoda), care vor acorda note pe o scara de la 1 la 10;

🔸 Interviul profesional: la aceasta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa. Numarul maxim de candidati care sunt declarati „admisi la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%. Proba consta in aplicarea unui set de intrebari vizand experienta profesionala, realizarile profesionale anterioare, cunostintele specifice profilului postului pentru care aplica, abilitatile necesare ocuparii postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei, care vor acorda note pe o scara de la 1 la 5.

In urma sustinerii probelor de concurs, va fi declarat admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, dar nu mai putin de 53 de puncte la proba interviu profesional. Candidatii care au promovat si au fost selectionati pentru a participa la urmatoarea etapa a concursului vor fi notificati prin e-mail la adresa mentionata in CV, cu privire la data și ora la care sunt programati sa participe la urmatoarea proba. La finalizarea procesului de recrutare si selectie, candidatilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa mentionata in CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

🔸 Cursuri universitare din cadrul specializărilor/domeniilor de studii solicitate;

🔸 Centrala CANDU 6 – descriere generală (https://canteach.candu.org – technical summary).

🔸 Cunoștințe despre Indicatori de performanță în domeniul nuclear: https://www.iaea.org/publications/10910/indicators-for-nuclear-power-development

🔸 Cunostinte despre programul de Observare si Indrumare: https://www.iaea.org/publications/15089/mentoring-and-coaching-for-knowledge-management-in-nuclear-organizations

🔸 Cunostinte despre cultura de securitate nucleara: https://www.wano.info/resources/traits-of-a-healthy-nuclear-safety-culture

🔸 NSN 18 – rev. 1 Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 28/28.02.2022 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din data de 9 martie 2022

🔸 Cunostinte despre programele de intretinere: https://www.iaea.org/publications/ 

Date de contact:

Telefon: +40731808024 sau +40730016095

E-mail: nuclearelectrica@humangest.ro

Nota:

(1) Candidaturile se depun prin e-mail la adresa: nuclearelectrica@humangest.ro, cu mentiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer, plus specializarea studiilor superioare finalizate“

(2) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin documentele de mai jos :

– CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate. Recomandat formatul Europass);

– Diploma de licenta privind finalizarea studiilor de specialitate;

Ulterior parcurgerii primelor 3 etape ale procesului de selectie, se vor solicita urmatoarele documente necesare participarii la concurs: Cererea standardizata de inscriere la concurs (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv); Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN; Acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR); Consimtamant de verificare in vederea angajarii; Copie act de identitate.

(3) Datele la care urmeaza sa fie sustinute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiza si selectie a candidaturilor, in functie de numarul candidatilor inscrisi.

(4) In functie de numarul candidatilor inscrisi Comisia de examinare poate hotari asupra modificarii datelor de sustinere a probelor mentionate in anunt. In acest caz, candidatii vor fi instiintati prin adresa de e-mail mentionata in CV.

(5) Candidatii care au promovat si au fost selectati pentru a participa la probele de concurs, vor fi instiintati prin e-mail la adresa mentionata in CV, asupra datei, orei si locului desfasurarii fiecarei probe de concurs la care sunt programati sa participe.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispozitia salariatilor din unitatile SNN, cazare in locuinte de interventie sau de serviciu, proprietate SNN sau inchiriate.

Proiectul de recrutare pentru aceste roluri s-a încheiat.

Pentru a vedea oferta curentă de joburi, vizitați secțiunea joburi.

Date de contact:

Telefon: +40731808024 sau +40730016095

E-mail: nuclearelectrica@humangest.ro