Decizia de concediere se poate comunica prin posta electronica


In cadrul sedintei din 24 octombrie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie „Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, a solutionat sesizarea formulata de Curtea de Apel Iasi” Sectia litigii de munca si asigurari sociale, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, si a pronuntat decizia nr. 34 in dosarul nr. 2436/1/2016, stabilind urmatoarele:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 77 din Codul Muncii, cu referire la dispozitiile art. 278 alin. (1) din Codul Muncii si la dispozitiile art. 1326 din Codul Civil, decizia de concediere individuala emisa potrivit dispozitiilor art. 76 din Codul Muncii se poate comunica prin posta electronica, aceasta reprezentand o modalitate de comunicare apta din punct de vedere procesual sa declanseze curgerea termenului de contestare jurisdictionala a deciziei, potrivit dispozitiilor art. 211 alin. (1) lit. a din Legea nr. 62/2011 raportat la dispozitiile art. 216 din acelasi act normativ, cu referire la dispozitiile art. 184 alin. (1) din Codul de procedura civila, in conditiile in care salariatul a comunicat angajatorului aceste date de contact si exista o uzanta a acestei forme de comunicare intre parti.

Decizia astfel comunicata prin posta electronica, in format PDF accesibil electronic, trebuie sa respecte doar cerintele formale impuse de dispozitiile art. 76 din Codul Muncii, nu si pe cele impuse de Legea nr. 455/2001, referitor la inscrisul in forma electronica.

Decizia ICCJ va deveni obligatorie pentru toate instantele de judecata de la data publicarii in Monitorul Oficial. Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I se va face dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziei.

Dispozitiile legale mentionate in text si aplicabile spetei:

–          Art. 76 din Codul Muncii Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:

a) motivele care determina concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.

–          art. 77 din Codul Muncii –Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.

–          Art. 278 alin. (1) din Codul Muncii –Dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile.

–          Art. 1326 din Codul Civil –Actele unilaterale supuse comunicarii (1) Actul unilateral este supus comunicarii atunci cand constituie, modifica sau stinge un drept al destinatarului si ori de cate ori informarea destinatarului este necesara potrivit naturii actului.

(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face in orice modalitate adecvata, dupa imprejurari.

(3) Actul unilateral produce efecte din momentul in care comunicarea ajunge la destinatar, chiar daca acesta nu a luat cunostinta de aceasta din motive care nu ii sunt imputabile.

–          art. 211 alin. (1) lit. a din Legea nr. 62/2011 Cererile pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate dupa cum urmeaza: a) masurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa;

–          art. 216 din Legea nr. 62/2011 Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a conflictelor individuale de munca se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

–          art. 184 alin. (1) din Codul de procedura civilaCurgerea termenului. Prelungirea acestuia (1) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, daca legea nu dispune altfel.

 

Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii

 

Servicii HR

Ultimele joburi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Noutăți